CUPYDO Adatkezelési és Cookie Szabályzat

A szabályzat hatálya

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.cupydo.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelő: CUPYDO Dating Bt. (cégjegyzékszám: 02-06-060715, adószám: 20020079-1-02)

Székhelye: 7666 Pogány, Nyárfás utca 6.

Elérhetősége: adat@cupydo.hu

Az adatkezelés célja, és jogalapja

Az adatkezelés célja a Weboldalon történő társkeresés elősegítése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása biztosítja.

A kezelt személyes adatok

Kötelezően megadott adatok:

A felhasználó döntése alapján megadott egyéb adatok:

Az oldal használata során rögzítésre kerül:

Technikai adatok kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépek IP-címét, látogatásuk kezdő és befejező időpontját, egyes esetekben a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az ily módon rögzített személyes adatok más egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, azok kezelése kizárólag a honlap látogatottsági adatainak generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása céljából kerülnek rögzítésre.

Reklámozási célú adatkezelés

Az adatlapon megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a hirdetési felületeinek testre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására.

Gyermekek személyes adatai

A Weboldalon a regisztrációs életkor alsó határa 16 év. A Weboldalnak nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot gyűjteni és kezelni. Amennyiben 14 év alatti gyermek vagy 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Weboldalra, akkor ezen adatok törlése érdekében az adat@cupydo.hu email címen fordulhat az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az Adatkezelő a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

A Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározottak megszegése esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során személyes adatait harmadik személy részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi, e harmadik személy adatkezeléséért az Adatkezelő nem tehető felelőssé. A felhasználó az általa megadott, Weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.

Adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.
Nyilvántartási azonosító: NAIH-89359/2017.

Cookie-k használata

A Weboldal úgynevezett „cookie”-kat használ annak érdekében, hogy a felhasználó társkeresőn töltött látogatását személyre szabhassa, és a felhasználói élményt optimalizálhassa. A cookie általában egy szöveges fájl, ami vagy ideiglenesen a felhasználó számítógépének memóriájában vagy pedig annak merevlemezén kerül eltárolásra. A cookie-k az igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a szerverhez való kapcsolódásról információkat tartalmaznak. A cookie-k fő célja a felhasználók számára egyediesített weboldal elérhetővé tétele, személyre szabott szolgáltatások, és azok kényelmes használatának biztosítása.

További információkat találhat a cookie-król a http://www.allaboutcookies.org weboldalon.

A Weboldal a következő típusú cookie-kat használja:

A weboldalon használt szolgáltatások, melyek cookie-kat helyeznek el a látogató eszközén:

A felhasználók letilthatják a Google és DoubleClick cookie-k használatát a Google Hirdetési beállításaiban.

Ezek a hirdetők vagy hirdetői hálózatok különböző technológiákat használnak, hogy hirdetéseiket eljuttassák a felhasználók böngészőjének. Ennek során automatikusan tudomást szereznek a felhasználók IP címéről. Egyéb technológiákat is használhatnak (mint pl. cookie-k, JavaScript), hogy méréseket készítsenek a hirdetéseik hatékonyságáról, vagy személyre szabják ajánlataikat. A Weboldalnak nincs hozzáférése ezekhez a cookie-khoz, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak.

Ha további információra van szüksége, vagy szeretné letiltani bizonyos tevékenységeiket, nézze meg ezen külső hirdetés szolgáltatók egyéni adatvédelmi elveit. A cupydo.hu oldal adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra valamint a cupydo.hu nem kontrollálhatja tevékenységüket.

Amennyiben szeretné kikapcsolni a cookie-kat, azt megteheti a böngésző beállításaiban. További információt a cookie-król és kezelésükről böngészője saját weboldalán találhat.

Az érintettek jogai

A felhasználók a személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelmezést az adat@cupydo.hu e-mail címre kell elküldeni, melyre az érintett 8 napon belül kap választ.

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Vissza a társkeresőre